Wydział Sędziowski - Koszaliński Okręgowy Związek Piłki Nożnej 516579414 obsada@wskozpn.pl

Zarząd Wydziału Sędziowskiego KOZPN

Zarząd WS KOZPN:

LISOWSKI Tomasz – Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego KOZPN -t.lisowski@wskozpn.pl

OGÓREK ZdzisławWiceprzewodniczący ds.organizacyjnych

SKÓRKA DamianWiceprzewodniczący ds.prawnych – d.skorka@wskozpn.pl

LEŚNIEWSKI Marcin – Sekretarz  – m.lesniewski@wskozpn.pl

STASIAK JacekReferent szkolenia

Pełnomocnicy Zarządu WS KOZPN:

MUSYT Kamipełnomocnik zarządu ds.obsady – obsada@wskozpn.pl

POPŁAWSKI Jakub – pełnomocnik zarządu ds licencji – licencja2018@wskozpn.pl

Komisja Szkoleniowa:

STASIAK Jacek – Przewodniczacy KSz
BANIOWSKI Dariusz – Zastępca Przewodniczącego KSz ds. obserwatorów
LEŚNIEWSKI Marcin – Sekretarz KSz

PAZDECKI Piotr – Członek KSz

STEMPIŃSKI Filip – Członek KSz