Wydział Sędziowski - Koszaliński Okręgowy Związek Piłki Nożnej 516579414 obsada@wskozpn.pl

Schemat podejmowania decyzji – ręka