Wydział Sędziowski - Koszaliński Okręgowy Związek Piłki Nożnej 603447940 obsada@wskozpn.pl

Polisa Ubezpieczeniowa

 

Polisa NNW PZU SPORT dla sędziów WS KOZPN

Szkody powstałe od 18.10.2015r. do 17.10.2016r.

Polisa nr  1009811896

Szkodę można zgłaszać w oddziale PZU lub poprzez stronę internetową www.zgloszenie.pzu.pl