Wydział Sędziowski - Koszaliński Okręgowy Związek Piłki Nożnej 516579414 obsada@wskozpn.pl

Polisa Ubezpieczeniowa

logo-inter-risk

Informujemy o zawarciu profesjonalnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w TU InterRisk. Dzięki włączeniu do pakietu ubezpieczeniowego klauzuli wyczynowego uprawiania sportu sędziowie posiadający aktualną licencję uzyskali ochronę nie tylko w trakcie prowadzenia zawodów, ale również w trakcie treningów i egzaminów kondycyjnych.

Polisa obejmuje okres 26.10.2018 – 25.10.2019.

Zgłoszenie szkody – tutaj
Nr Polisy NWG-A/P nr 66563

Należy wybrać: szkoda na osobie -> szkoda NNW z polisy majątkowej -> reszta zgodnie z instrukcjami na stronie INRETRISK

Polisa do pobrania: polisa