Wydział Sędziowski - Koszaliński Okręgowy Związek Piłki Nożnej 516579414 obsada@wskozpn.pl

Blog

Obsada 11-12.05.2019 – aktualizacja 10.05.2019 godz. 19:00

 

Prosimy o zapoznanie się z obsadą na termin 11-12.05.2019

obsada

ks-zachodniopomorski
Read More

Sprawozdania meczowe – klasa okręgowa, EXTRANET!!!

 

W związku z licznymi błędami podczas wprowadzania sprawozdań do systemu Extranet Zarząd WS KOZPN podjął decyzję, że od najbliższej kolejki tj. od 11.05.2019 wszystkie sprawozdania meczowe (w wersji papierowej) muszą zostać dostarczone (wysłane) do biura KOZPN zgodnie z regulaminem.

Regulamin rozgrywek KOZPN na sezon 2018/2019, paragraf 6. Sędziowie, pkt. 14 mówi:

„Sędziowie zobowiązani są do dostarczenia do siedziby biura KOZPN sprawozdania z odbytych zawodów w terminie 48 godzin. Za nieterminowe przesłanie sprawozdania z zawodów albo niewłaściwe i nieczytelne sporządzenie sprawozdania z zawodów, wymierza się karę upomnienia. Za ponowne w tym samym sezonie nieterminowe przesłanie sprawozdania z zawodów albo niewłaściwe i nieczytelne sporządzenie sprawozdania z zawodów wymierza się karę nagany albo karę pieniężną w wysokości do 500 zł”

 

Ponadto przypominamy wszystkim sędziom o zapisach mówiących o terminowym wysłaniu wyniku oraz terminowym wprowadzeniu sprawozdania do systemu Extranet.

Regulamin rozgrywek KOZPN na sezon 2018/2019, paragraf 6. Sędziowie, pkt. 13 mówi:

„Sędziowie zobowiązani są wprowadzić do systemu EXTRANET wynik meczu w ciągu 15 minut po jego zakończeniu oraz wypełnić sprawozdanie z zawodów w systemie EXTRANET w terminie do 12 godzin od zakończenia meczu pod rygorem nałożenia kar finansowych tj.-w pierwszym przypadku –50 zł,-w kolejnych –100 zł.”

wykrzyknik-e1338312656830
Read More