Wydział Sędziowski - Koszaliński Okręgowy Związek Piłki Nożnej 516579414 obsada@wskozpn.pl

Blog

Egzaminy – 05.04.2019 – harmonogram oraz podział na grupy

 

Przedstawiamy harmonogram egzaminów w dniu 05.04.2019 w Szczecinku.

Bardzo prosimy o przybycie 15 minut przed wyznaczoną godziną oraz o bezwzględne przestrzegania harmonogramu. Nie dopuszcza się zmian w podziale na grupy.

Sędziowie KS ZZPN wezmą udział w biegu nr 2.

Osoby wyznaczone do komisji egzaminacyjnej mają obowiązek do udziału w egzaminach. Ewentualne urlopowania muszą zgłosić tylko i wyłącznie do Przewodniczącego WS KOZPN.

HARMONOGRAM GODZINOWY

Listy startowe – KOZPN

Listy na teorię

1
Read More