Wydział Sędziowski - Koszaliński Okręgowy Związek Piłki Nożnej 516579414 obsada@wskozpn.pl

Blog

Grupa Koszalin – hala od 19.10.2018

 

Kierownik Grupy Koszalin informuje, że treningi dla sędziów odbywać się będą na hali sportowej przy Liceum nr VI (dawne Gimnazjum nr 6) w piątki.

Pierwszy trening już 19.10.2018 (piątek) o godzinie 20:00.

Informacja będzie zawsze wysyłana do czwartku do godziny 12:00 przez kolegę Mateusza Myziaka w celu potwierdzenia obecności.

Zapraszamy serdecznie sędziów z Grupy Koszalin oraz innych grup.

ASB Trans Tasman Cup, Futsal Whites v Futsal Roos, ASB Stadium, Kohimarama, FSaturday 22 September 2012. Photo: Simon Watts/photosport.co.nz
Read More

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych – RODO

25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Szanując Twoje prawo do prywatności, przygotowaliśmy zestaw informacji, dzięki którym dowiesz się m.in. w jaki sposób i po co przetwarzamy Twoje dane oraz jakie prawa gwarantuje Ci nowe prawo.


Administrator danych

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7, 02-366 Warszawa (nie KOZPN Koszalin).

Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych to osoba, z którą możesz się skontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Twoich danych przez PZPN. Możesz to uczynić na trzy sposoby:

1) mailowo: daneosobowe@pzpn.pl
2) telefonicznie: 22 55 12 300
3) korespondencyjnie: Polski Związek Piłki Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7, 02-366 Warszawa

Cele i podstawy przetwarzania

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest realizacja ustanowionych przez PZPN we współzawodnictwie sportowym reguł organizacyjnych, sportowych i dyscyplinarnych, związanych z Twoim statusem w rodzinie piłkarskiej – piłkarz, sędzia, trener, delegat, obserwator, agent piłkarski – czyli organizowania rozgrywek piłki nożnej oraz kontrolowania i nadzorowania ich przebiegu, rozgrywanych w różnych formach na terytorium Polski.

Prócz tego, możemy przetwarzać Twoje dane w celach:

1) w celach archiwizacyjnych (na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości),
2) w celu wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych (podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych oraz z przepisów o rachunkowości).

Przetwarzając Twoje dane realizujemy również swoje uzasadnione interesy, którymi są:

przechowywanie danych osobowych do celów archiwalnych w interesie publicznym,
prowadzenie analiz i zestawień związanych z organizowanymi rozgrywkami,
marketing bezpośredni związany z działalnością PZPN.

Odbiorcy danych

Odbiorcy to inne organizacje, którym PZPN może ujawnić Twoje dane osobowe (pamiętaj, że zawsze robimy to zgodnie z prawem!). Należą do nich:

1) organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
2) międzynarodowe struktury piłki nożnej (UEFA, FIFA) oraz zagraniczne federacje piłkarskie, wojewódzkie oraz okręgowe związki,
3) ubezpieczyciele,
4) firmy kurierskie, przewozowe i pocztowe,
5) podmiot wykonujący działalność leczniczą,
6) podmioty zewnętrzne wspierające PZPN w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, lub współpracują z PZPN w ramach kampanii marketingowych.

Czas przetwarzania danych

Będziemy przetwarzali Twoje dane do czasu usunięcia konta w portalu Łączy Nas Piłka, a po jego usunięciu w terminach pozwalających PZPN na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami z tytułu korzystania z portalu Łączy Nas Piłka. W pozostałym zakresie, będziemy przetwarzać Twoje dane w terminach wymaganych przez przepisy prawa (wynikających z przepisów podatkowych, księgowych, kodeksu cywilnego oraz kodeksu karnego). Część Twoich danych, w niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym zakresie, będzie przetwarzana w sposób ciągły.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie newslettera PZPN, to będziemy przetwarzali Twoje dane do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

Twoje uprawnienia

Ponieważ przetwarzamy Twoje dane, masz wobec nas prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych,
2) sprostowania danych,
3) usunięcia danych,
4) ograniczenia przetwarzania,
5) przenoszenia danych,
6) wniesienia sprzeciwu,
7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Czy musisz podać swoje dane?

Podajesz nam swoje dane w pełni dobrowolnie, przy czym jeżeli tego nie zrobisz nie będziesz mógł funkcjonować w ramach polskich struktur piłkarskich.

Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich 

Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
W przypadkach wskazanego przekazania PZPN stosuje odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

pzpn_logo_2
Read More

Spotkanie szkoleniowe – grupa Wałcz 10.10.2018 godz. 19:00

 

W dniu 10.10.2018r. / środa/ godz.19:00 w budynku przy ul. Okulickiego 10-14/12 odbędzie się spotkanie szkoleniowe grupy Wałcz.

Obecność obowiązkowa!

20170121_153128
Read More