Wydział Sędziowski - Koszaliński Okręgowy Związek Piłki Nożnej 516579414 obsada@wskozpn.pl

Blog

Egzaminy – 21.09.2018 – harmonogram z podziałem na grupy

 

Zarząd WS KOZPN przedstawia godzinowy harmonogram egzaminów teoretycznych oraz kondycyjnych w dniu 21.09.2018, które odbędą się w Białogardzie na stadionie „Iskry” Białogard.

Z powodu małej liczby sędziów klasy okręgowej uległ modyfikacji wcześniej przedstawiony harmonogram.

Prosimy o zapoznanie się z przedstawionym planem i bezwzględne jego przestrzeganie. Nie będzie dopuszczalna zmiana nr grupy oraz strefy do biegu interwałowego.

Podczas egzaminów obowiązuje dres SALLER, w których o godzinie 16:00 będzie zrobione zdjęcie zbiorcze na trybunie.

Przed przystąpieniem do egzaminu kondycyjnego sędziowie mają obowiązek uczestnictwa w wspólnej rozgrzewce prowadzonej przez kolegów zgodnie harmonogramem.

HARMONOGRAM GODZINOWY

Grupa nr 1

Grupa nr 2

Grupa nr 3

lista zbiorcza

Jeśli ktoś nie został ujęty na listach prosimy o zgłoszenie tego faktu przed egzaminami do Marcina Leśniewskiego.

Sędziowie, którzy nie przedstawili badań przy składaniu dokumentów na licencje obowiązkowo przed przystąpieniem do egzaminu muszą przedstawić badania lekarskie.

protokulant
Read More